张老师古诗词网欢迎您,游客

【仙吕】点绛唇 中秋月

作者:朱庭玉 朝代:元代
【仙吕】点绛唇 中秋月原文
可爱中秋,雨余天净,西风送。晚云归洞,凉露沾衣重。
 【混江龙】庾楼高望,桂华初上海涯东。秋光于宙,夜色帘栊。谁使银蟾吞
暮霞,放教玉兔步睛空。人多在,管弦声里,诗酒乡中。
 【六幺遍】烂银盘涌,冰轮动。辗玻璃万顷,无辙无踪。今宵最好,来夜怎
同。留恋孀娥相陪奉,天公,莫教清影转梧桐。
 【后庭花】直须胜赏,想人生如转蓬。此夕休虚废,幽欢不易逢。快吟胸,
虹吞鲸吸,长川流不供。
 【赚煞】听江楼,笛三弄,一曲悠然未终。裂石凌空声留亮,似波心夜
吼苍龙。唱道醉里诗成,谁为击金陵半夜钟,我今欲从嫦娥归去,盼青鸾飞上广
寒宫。 咏梅
 所欠唯何?半生辜负,梅花债。洛京春色,直抵千金买。
 【混江龙】水南佳会,主人樽俎胜安排。北州远客,西洛英才。和气须知席
上生,孤芳先向腊前开。宜珍赏,应题赋景,落笔书怀。
 【六幺遍】故人应与,梅同态。梅虽雅淡,人更清白。人之风彩,梅之调格。
人与梅花俱可爱,无奈,岁寒姿可惜在尘埃。
 【赚煞】惜花心,今番煞,恨不到调羹鼎鼐。此日梅花溪上客,胜当年刘阮
天台。劝酒留情,故意地教人强艳侧。酒休剩饮,花须少戴,也教人道洛阳来。
【仙吕】点绛唇 中秋月拼音解读
kě ài zhōng qiū ,yǔ yú tiān jìng ,xī fēng sòng 。wǎn yún guī dòng ,liáng lù zhān yī zhòng 。
 【hún jiāng lóng 】yǔ lóu gāo wàng ,guì huá chū shàng hǎi yá dōng 。qiū guāng yú zhòu ,yè sè lián lóng 。shuí shǐ yín chán tūn
mù xiá ,fàng jiāo yù tù bù jīng kōng 。rén duō zài ,guǎn xián shēng lǐ ,shī jiǔ xiāng zhōng 。
 【liù yāo biàn 】làn yín pán yǒng ,bīng lún dòng 。niǎn bō lí wàn qǐng ,wú zhé wú zōng 。jīn xiāo zuì hǎo ,lái yè zěn
tóng 。liú liàn shuāng é xiàng péi fèng ,tiān gōng ,mò jiāo qīng yǐng zhuǎn wú tóng 。
 【hòu tíng huā 】zhí xū shèng shǎng ,xiǎng rén shēng rú zhuǎn péng 。cǐ xī xiū xū fèi ,yōu huān bú yì féng 。kuài yín xiōng ,
hóng tūn jīng xī ,zhǎng chuān liú bú gòng 。
 【zuàn shà 】tīng jiāng lóu ,dí sān nòng ,yī qǔ yōu rán wèi zhōng 。liè shí líng kōng shēng liú liàng ,sì bō xīn yè
hǒu cāng lóng 。chàng dào zuì lǐ shī chéng ,shuí wéi jī jīn líng bàn yè zhōng ,wǒ jīn yù cóng cháng é guī qù ,pàn qīng luán fēi shàng guǎng
hán gōng 。 yǒng méi
 suǒ qiàn wéi hé ?bàn shēng gū fù ,méi huā zhài 。luò jīng chūn sè ,zhí dǐ qiān jīn mǎi 。
 【hún jiāng lóng 】shuǐ nán jiā huì ,zhǔ rén zūn zǔ shèng ān pái 。běi zhōu yuǎn kè ,xī luò yīng cái 。hé qì xū zhī xí
shàng shēng ,gū fāng xiān xiàng là qián kāi 。yí zhēn shǎng ,yīng tí fù jǐng ,luò bǐ shū huái 。
 【liù yāo biàn 】gù rén yīng yǔ ,méi tóng tài 。méi suī yǎ dàn ,rén gèng qīng bái 。rén zhī fēng cǎi ,méi zhī diào gé 。
rén yǔ méi huā jù kě ài ,wú nài ,suì hán zī kě xī zài chén āi 。
 【zuàn shà 】xī huā xīn ,jīn fān shà ,hèn bú dào diào gēng dǐng nài 。cǐ rì méi huā xī shàng kè ,shèng dāng nián liú ruǎn
tiān tái 。quàn jiǔ liú qíng ,gù yì dì jiāo rén qiáng yàn cè 。jiǔ xiū shèng yǐn ,huā xū shǎo dài ,yě jiāo rén dào luò yáng lái 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】点绛唇 中秋月原文,【仙吕】点绛唇 中秋月翻译,【仙吕】点绛唇 中秋月赏析,【仙吕】点绛唇 中秋月阅读答案,出自朱庭玉的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.bjwzxy.org.cn/shi/59718.html